Hoş geldiniz!

Merhaba. Bu WebMaVie yazılım tarafından hazırlanan ve yazılımlarınızın yazılma süresini azaltan hemde daha güvenli hale getiren yazılımdır.


Kurulum

Kurulum çok basitdir. İndirdiğiniz arşivin içeriğindeki kendi sunucunuza aktarınız. Daha sonra wmv_core/ içerisindeki config.php dosyasını düzenleyiniz.

DEFINE("SITE_URL", "") - Sitenizin adresinizi https veya httpyle yazınız. Boş bırakırsanız yazılım kendi bulur
DEFINE("DEFAULT_INDEX", "merhaba.php") - Varsayılan dizin sayfası (ps.: wmv_view klasöründe)
DEFINE("ERROR_PAGE", "_hata.php") - Varsayılan 404 hata sayfası (ps.: wmv_view klasöründe)

DEFINE("DB_HOST", "") - Veritabanı sunucusu - Eğer boş bırakırsanız veritabanı kapatılır.
DEFINE("DB_USER", "") - Veritabanı kullanıcısı
DEFINE("DB_PASS", "") - Veritabanı şifresi
DEFINE("DB_NAME", "") - Veritabanı ismi
DEFINE("DB_PREFİX", "") - Eğer ön ek varsa kullanıla bilir

DEFINE("SMTP_HOST", "") - SMTP sunucusu - Eğer boş bırakırsanız SMTP kullanılmaz.
DEFINE("SMTP_USERNAME", "") - SMTP kullanıcısı
DEFINE("SMTP_PASSWORD", "") - SMTP şifresi
DEFINE("SMTP_SENDER", "") - SMTP gönderen ismi (veya eposta adresi) boş bırakılırsa NO REPLY yazılır.


Nasıl çalışır?

Kurulum tamamlandıysa ve karşınıza selamlama ekranı geliyorsa yazılım kurulmuştur.

Yazılımın tüm görünüm dosyaları wmv_view/ klasöründe, tüm css, js ve diger tasarım dosyaları wmv_dist/ klasöründe

, tüm kullanıcının yüklediği dosyalar wmv_upload/ klasöründe tutulucak. Tabi bunlar config.php dosyasından değiştirile bilir. Ama önerilmez!

Az önce söylediğim gibi tüm görünüm dosyaları wmv_view/ klasöründe. merhaba.phpden sonrada ikinci sayfayı açmak için burayı kullanıcağız. Site adres olarak klasörü şöyle görücek:
https://example.com/benimsite yani wmv_view/ klasöründe benimsite.php dosyasını oku


https://example.com/benimklasor/digersayfa yani wmv_view/ klasöründe benimklasor/ adlı alt klasöründe digersayfa.php dosyasını oku
Ve bu böyle ne kadar isterseniz devam ede bilir. Peki header footer gibi dosyaları include(require) etmek istiyoruz hemde site adresinde dosya ismini girdiğimizde o dosya açılmasın. Bunun içinde include(require) edilecek dosyanın adının başına _ şu karakteri koyunuz.
Mesela: _header.php veya _footer.php gibi . Eğer bu dosyalara site üzerinden erişmek istersek sitede hata sayfasını gösterir.


Kodlar

Sayfaya direkt erişimi engellemek için wmv_view/ içerisinde oluşturduğunuz tüm dosyalarda php tagı arasında sayfa başına şu kodu ekleyiniz.
if(basename($_SERVER['PHP_SELF'])==basename(__FILE__)){ exit('No direct script access allowed');}


echo base_url(); //SONUC: https://example.com/ - Site urlnizi gösterir. Site üzerinde bir dosyaya yol vermek için parantez arasına almanız yeterlidir.
Örnek: echo base_url("/sayfaadresi/sayfa"); // SONUC: https://example.com/sayfaadresi/sayfa
echo dist_url(); //SONUC: https://example.com/wmv_dist/ - Site tasarım dosyaları urlnizi gösterir. Tasarımı çekmek için parantez arasına almanız yeterlidir.
Örnek: echo dist_url("/tasarimklasoru/stil.css"); // SONUC: https://example.com/wmv_dist/tasarimklasoru/stil.css
echo upload_url(); //SONUC: https://example.com/wmv_upload/ - Kullanıcı yüklediği dosyalara erişmek için kullanılır. Dosya adresi için parantez arasına yazmanız yeterlidir.
Örnek: echo upload_url("profilresmi.jpg"); // SONUC: https://example.com/wmv_upload/profilresmi.jpg
echo upload_dir(); //SONUC: public_html/wmv_upload/ - Kullanıcı dosyayı yüklerse nereye gideceğini belirler. dosya ismini belirlemek için parantez içersine dosyanın ismini yazınız.
Örnek: echo upload_dir("yeniresim.jpg"); // SONUC: public_html/wmv_upload/yeniresim.jpg
echo action_url(); //SONUC: https://example.com/wmv_core/action.php - Kullanıcı tarafından yapılan tüm işlemler. (Veritabanı, Upload ve s. gibi işlemler) bu dosyada yapılıcak. Genellikde post verisi gönderilir. Ama get verisi gönderilirse kullanımı.
$getdata=array( "form" => "kayitol", "where" => "anasayfa" ); - Array yapısı kullanılır.
echo action_url($getdata); - ve action_urla değişken dahil edilir.

SMTP aktivse bu şekilde kullanılıyor.

$mail->send("Alıcı e-posta", "E-posta başlığı", "E-posta içeriği (HTML kullanıla bilir)"); - Değer olarak TRUE ve FALSE döndürür

Veritabanı işlemleri

echo $db->get_onerow(-tablo-, -nereden-); - Veritabanından tek bir sütun çekmek için kullanılır.
Örnek:
$nereden=array( "eposta" => "deneme@email.com", "sifre" => "123456" ); - Nereden yani where için array yapısı kullanilir
echo $db->get_onerow("kullanicilar", $nereden); - eğer veriler doğruysa fonksiyon tek bir sütunu döndürür.


echo $db->get_allrow(-tablo-, -nereden-, -listele-, -ASCveyaDESC-); - Veritabanından toplu veri çekmek için kullanılır
Örnek:
$nereden=array( "ulke" => "Azerbaycan", "sehir" => "Baku" ); - Nereden yani where için array yapısı kullanilir. Boş bırakıla bilir.Order kullanılıcaksa ve bu boş bırakılıcaksa 'no' yazılır.
$orderby="sehir"; - Neye göre listeleneceğini seçer. Boş bırakıla bilir
$list="DESC"; - Nasıl listeleneceğini seçer. Boş bırakıla bilir. Varsayılan olarak ASC
echo $db->get_allrow("kullanicilar", $nereden, $orderby, $list); - eğer veriler doğruysa fonksiyon verilere göre uyan tüm sütunları döndürür.
echo $db->add_row(-tablo-, -veriler-); - Veritabanıa veri eklemek için kullanılır.
Örnek:
$veriler=array( "isim" => "Şahin", "soyisim" => "Muxtarlı" ); - Hangi verilerin eklenecegini array olarak giriniz
echo $db->get_onerow("kullanicilar", $veriler); - eğer veriler doğruysa fonksiyon 1 döndürür ve verileri veitabanına ekler.
echo $db->delete_row(-tablo-, -nereden-); - Veritabanından sütun silmek için kullanılır.
Örnek:
$nereden=array( "id" => "25" ); - Nereden yani where için array yapısı kullanilir
echo $db->delete_row("kullanicilar", $nereden); - eğer veriler doğruysa fonksiyon 1 döndürür.
echo $db->update_row(-tablo-, -nereden-, -veri-); - Veritabanından sütun güncellemek için kullanılır.
Örnek:
$nereden=array( "isim" => "Murat" ); - Nereden yani where için array yapısı kullanilir
$veri=array( "isim" => "Serdar" ); - Veri için array yapısı kullanilir
echo $db->update_row("kullanicilar", $nereden, $veri); - eğer veriler doğruysa fonksiyon 1 döndürür ve verileri veri tabanında günceller


Fonksiyonlar

Fonksiyonlar proje yapımı zamanı size kolaylık sağlayacak olan fonksiyonları yazıp tüm sayfalarda kullanmak için kullanılır. Kullanmak için wmv_core/ klasöründe functions.php dosyasını açınız.


Yönlendiriciler (Routers)

Yönlendiriciler sayfanın adresini kullanıcıya başka şekilde görünmesini sağlar. Kullanmak için wmv_core/ klasöründe routers.php dosyasını açınız.

Array yapısı arasına key değeri olarak kullanıcıya görünen kısmı , value değeri olarak klasör veya dosya ismi yazınız.

Örnek olarak:

$routers=array(
    "giris" => "login"
);


Bunu yaptiktan sonra https://siteadresi.com/giris yazarsak wmv_view/ klasöründe giris.php değilde login.php dosyasını okur.


Değişkenler (Variables)

Değişkenler proje yapımı zamanı sabit tüm sayfalarda kullanılıcak veriler yazılır. Kullanmak için wmv_core/ klasöründe variables.php dosyasını açınız.

Örnek olarak:

$option=$db->get_onerow("options", array("id" => 1));

Şimdi buradakı $option değişkenini tüm sayfalarda kullana biliriz.